PRIVATPERSONER

Du vill säkerställa att du faktiskt får betalt för alla dina kvadratmeter! Majoriteten av alla bostäder i Sverige har aldrig blivit areamätta. Reglerna har dessutom blivit mer tillåtande vilket gör att gamla areamätning inte lägre går att lita på. Ett mätbevis som bilaga till prospektet vid en försäljning skingrar alla potentiella köpares tvivel om siffran på storleken faktiskt stämmer. Då du som säljare även är ansvarig för alla uppgifter du lämnar är en uppmätning innan försäljning en trygghet för undvikande av eventuella framtida tvister för en i sammanhanget ringa kostnad. Samma gäller om du ska göra en omvärdering då ett nytt mätbevis säkerställer att uppgiften du lämnar till ett kreditinstitut är korrekt. Gäller ju även vid fastighetsdeklaration. Tag kontakt idag för att boka en areamätning!
Kontakta oss för offert

VARFÖR GÖRA EN AREAMÄTNING?

  • Lita inte på gamla areauppgifter. Dagens regler är mer tillåtande
  • Möjlighet till att maximera priset vid försäljning
  • Trygghet för både säljare och köpare. Undvik framtida tvister
  • Omvärdering för att lägga om bostadslånen
  • Byggt om eller till? Hur påverkade det arean?
  • Korrekta uppgifter vid fastighetsdeklaration

Våra areamätare är diplomerade för uppgiften och innehar konsultansvarsförsäkring vilket gör att du tryggt kan anlita oss!

VILKA VI JOBBAR MED

FASTIGHETSMÄKLARE

Majoriteten av alla bostäder i Sverige har aldrig blivit uppmätta på plats så uppgiften om arean som finns i mäklarbilden eller den uppgift som tex säljaren eller BRF:en har är väldigt sällan aktuell eller verifierad.

Läs mer här om hur du kan behöva resonera kring en uppmätning

BRF:ER

Storleken på medlemmarnas lägenheter ligger till grund för andelstal och därmed avgifter. Är ni säkra på att ni har korrekta uppgifter? Har er förening bostad-eller lokalhyresgäster? Erlägger de korrekt hyra?

Läs mer här om vad som är viktigt att tänka på

BYGG & FASTIGHETSBOLAG

Hyresgäster flyttar in och ut och hyressättningen baseras på antalet kvadratmeter som i väldigt många fall aldrig blivit verifierade. Det byggs om och till och har säkert gjorts så vid flera tillfällen. Varför riskera att ni inte erhåller rätt intäkt?

Läs här om vad som mer är viktigt att känna till

PRISER AREAMÄTNING

Alla priser inklusive moms. Ev Snedtakstillägg 500 kr. Betalningsvillkor för privatpersoner, Swish eller betalkort (iZettle) på plats. För företag betalkort alt e-postad faktura. Besöket omfattar allt, mätning, resultat, e-postat mätbevis samt betalning. Saken är klar när vi lämnar!

LÄGENHETER

Storlek (m2) Pris ink. moms Pris ex. moms
under 50 2 250 1 800
50-89 2 500 2 000
90-129 3 000 2 400
130-169 3 200 2 560
170-209 3 750 3 000
> 209 Offert
Kontakta oss

VILLOR & FRITIDSHUS

Storlek (m2) Pris ink. moms Pris ex. moms
under 100 2 750 2 200
100-149 3 250 2 600
150-199 3 500 2 800
200-249 3 750 3 000
250-299 4 000 3 200
> 300 Offert
Kontakta oss

LOKALER

Storlek (m2) Pris ink. moms Pris ex. moms
under 100 2 750 2 200
100-199 3 500 2 800
200-299 4 000 3 200
> 300 Offert
Kontakta oss

PLANRITNING

Kontakta oss för att få en offert på komplett planritning.

Kontakta oss för offert